Đang Thực Hiện

138909 Customer Support script

i need a Customer Support ticket script. you must also be able to tie it into my website and install it

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, SQL

Xem nhiều hơn: customer it, sql support, customer support ticket, install sql script, support script, customer support website, script ticket support, support ticket script, ticket script

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét )

ID dự án: #1885083