Đang Thực Hiện

136407 admin problem

hi i'm having problem with my website, the problem is the admin i can not get in to the categoryso in there is any programmer how can fix the for me this make my site very slow i need to access in the cotegory fast

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: system-admin-fix, admin access, system admin programmer

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1882579