Đã hoàn thành

6368 Close open session auto

I need to have a script that will run automatically everynight on a Windows 2000 server that will close all open files except for one specific user. I know how to manually do it. I need a way to do it automatically.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: session, one auto, open windows, auto server, install manually, user script auto, windows server admin script, session script, 2000 auto, auto user script, auto 2000, script auto script, need auto 2000, auto script install, open close, open system, open close script, windows system admin script, windows open, install windows server open, auto install script, open files

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) Eden Prairie, United States

ID dự án: #1757239

Được trao cho:

sohag

Thanks, As discussed on PMB.

$70 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0