Đã hoàn thành

153663 Convert to .3GP w/ FFMPEG

I am looking for somebody who can install the necessary files to convert uploaded videos to .3GP on my Linux server using FFMPEG. I currently have FFMPEG installed, but do not have the ability to convert files to .3GP.

I am ready to install this immediately.

Thanks,

Quinton

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: ffmpeg server, convert to, 3gp videos, ffmpeg convert videos, ffmpeg installed, linux admin videos, ffmpeg using, ffmpeg installed server, script install ffmpeg linux, ffmpeg install linux server, script convert ffmpeg, install linux ffmpeg, script convert videos, using ffmpeg, 3gp ffmpeg, ffmpeg convert script, server ffmpeg, ffmpeg linux server, convert system, install ffmpeg server, ffmpeg install script, can install ffmpeg, linux script convert, convert videos , ready convert

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Scottsdale, United States

ID dự án: #1899846

Được trao cho:

symtab

Hi. Please check PMB. Thanks, Adrian.

$50 USD trong 1 ngày
(114 Đánh Giá)
5.7