Đã hoàn thành

135211 Cronjob for Openads

Very simple task:

We're trying to set up a cronjob to run maintenance on an OpenAds.

We just can't configure the cron job correctly.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: openads cron, ekalsl, install script cron job, openads, set cron job, admin maintenance

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét )

ID dự án: #1881383

Được trao cho:

egyg33ksl

We will do it for free, but scriptlance's bidding form can't accept less than 5$ :-)

$5 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0