Đang Thực Hiện

Domain transfer - spanish speaking

I have a domain name with Godaddy that I need to transfer to [url removed, login to view]

The issue is, I don't speak Spanish and the [url removed, login to view] site is purely in espanol.

I need a spanish speaking person to open an account with NIC and handle the transfer.

Kỹ năng: Linux, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem thêm: transfer godaddy, name transfer, domain name transfer, transfer domain, script spanish, nic, name domain, domain install, need script spanish, install script domain, domain name script, transfer domain godaddy, install script godaddy, godaddy domain, need spanish person, domain admin, speak spanish, volitionth, speaking spanish data, speaking spanish, spanish person, paid speaking spanish phone, domain transfer, woman speaking spanish mp3, godaddy domain transfer

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #1060012

7 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

stels88

Please check PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(184 Đánh Giá)
6.6
tech717

Hi, Let's start, its a piece of Cake !!

$30 USD trong 0 ngày
(180 Đánh Giá)
6.1
ruimaxwell

Hi. Please check PM. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
4.2
allhen

Ready to work !!

$40 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
3.7
kquidan

Please check PMB, Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.2
Andres0913

I can assist you. Podemos comenzar inmediatamente si esta de acuerdo. Atentamente, Andrés

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
aleksb

Please send details. Regards

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0