Đóng

GPO and Log on script specialist

Dự án này đã được trao cho guyme với giá $60 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

I am looking for someone with great logon script and GPO skill. I have a few site policies which have individual GPO and log on script attached. Now I need to combine those logon scripts together to a one script and add it to the one particular script.

So user’s based on their OU and user group will get folder maps instead of depending on site IP range. If you need more details just message me.

budget - $60 NZD

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online