Đã hoàn thành

326987 Install 'ClockingIT' script

I would like to have the ClockingIT application installed on my host server. The script is available from here: [url removed, login to view]

I will provide SSH to ubuntu LAMP server

Ruby on rails may have to be installed/configured as well.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: install clockingit ubuntu, ubuntu ruby on rails, ruby on rails host, host ruby on rails, install lamp, ubuntu application, script ubuntu, install admin script, ubuntu script, rails script, install application , install ubuntu, rails system, clockingit server install, ruby rails clockingit, ruby rails system, server rails, server ruby, install ssh, install server clockingit

Về Bên Thuê:
( 46 nhận xét ) private, Australia

ID dự án: #2072794

Được trao cho:

mrfixersl

Lets do it :)

$35 USD trong 0 ngày
(56 Đánh Giá)
5.0