Đã hoàn thành

Install KDE On CentOS 5 Linux VPS Server

Dự án này đã kết thúc thành công bởi belint với giá $30 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Hello,

I have recently purchased a new VPS. It has Cent OS5 minimal installed on the server. I can easily change this to Fedora, Debrian, OpenVPN, and any other popular Linux operating system.

I need someone to install KDE on this server and VNCSERVER, so that I can connect from my home computer, with a VNC, to the VPS.

I will provide full username/password/root access to the VPS to enable somebody to do this.

Thank you.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online