Đã hoàn thành

Linux for ACE Only

Make a distribution upgrade from debian 5 to debian 6

install a second php version so old php4 stay rrunning

update all modiules to last version phpmyadmin,webmin,virtualmin etc etc

Kĩ năng: Linux, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: phpmyadmin php4, linux webmin, linux update, ACE, php4 script, linux php upgrade, debian install webmin, debian webmin install, install webmin debian, webmin php, linux upgrade, install webmin, virtualmin script, php linux admin, debian linux, debian install, update php debian, php virtualmin, script webmin, virtualmin install php, install virtualmin php, upgrade linux php, debian update, debian virtualmin, virtualmin php

Về Bên Thuê:
( 184 nhận xét ) Poços de Caldas, Brazil

ID dự án: #1693601

Được trao cho:

TheAce

As discussed.

$75 USD trong 1 ngày
(118 Đánh Giá)
6.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $208 cho công việc này

neoconcepts

php/mysql team

$250 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
4.6
kirukan

Please check my private message

$300 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0