Đã hoàn thành

157156 Need a .htaccess file

Basically I need a .htaccess written that will only allow traffic and bots from the search engines I specify.

If you have any questions let me know.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, SEO, Quản trị hệ thống, An ninh Web

Xem nhiều hơn: htaccess, htaccess search engines, admin need, file system written, htaccess, bots script, search file script, script bots, htaccess script, script htaccess, script search file

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1903341

Được trao cho:

sonicsamz

Can do ASAP :).

$15 USD trong 0 ngày
(70 Đánh Giá)
4.3