Đã hoàn thành

Proxmox initial configuration

Proxmox is already installed on the server.

I need someone to create two xen vps on it (already have the two ips) and precisely explain how he did it.

The two xen vps must be correctly working with centos 5 64bits

Kĩ năng: Linux, MySQL, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Virtuozzo

Xem nhiều hơn: Xen Server, proxmox admin, initial, server 2012 vps, xen configuration, xen centos, server configuration centos, ips vps, xen server install centos, install centos proxmox, centos server configuration, install centos vps, centos install xen, centos configuration, install vps centos, vps proxmox, centos proxmox, server proxmox, proxmox centos, configuration proxmox, proxmox install centos, proxmox centos install, install proxmox server, install proxmox, proxmox server

Về Bên Thuê:
( 111 nhận xét ) Paris, France

ID dự án: #1646994

Được trao cho:

tdcmystere

Bonjour, Admin dépuis 5 ans je suis spécialisé dans la virtualisation. Je fais partie de la team Proxmox. Regardez mon portfolio.

$30 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.5

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

vova33

Can do it.

$30 USD trong 1 ngày
(43 Nhận xét)
4.8