Đã hoàn thành

164135 remote on linux

I want to install a program on my server that works as a remore desktop for me not in text environmet (SSH)

a program that allow me to see Xorg screen on server and work on it

also learn me how to install it for next time myself with complete documentation

I think it must be java

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: learn works, i want to learn java, learn myself, remote admin, linux ssh server, ssh linux, linux java script, linux script java, desktop remote, remote server system, program linux, remote server admin, ssh server java, java ssh server, java ssh, remote admin java, linux remote admin script, linux desktop, linux remote install, remote desktop linux, remote linux admin, work linux, system admin work documentation, system admin remote linux, remote system admin

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Germany

ID dự án: #1910326

Được trao cho:

petronel

See PMB

$20 USD trong 1 ngày
(148 Đánh Giá)
5.6