Đã hoàn thành

153111 Repair my Winxp under QEMU

Some files are corrupt on my server that is running WindowsXP under QEMU I need to quickly repair those files. Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: repair my, under, winxp, qemu, repair system, repair script, files repair, script repair

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Bronx, United States

ID dự án: #1899293

Được trao cho:

dextermanas

Details provided in PMB.

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0