Đã hoàn thành

1712 Setup reseller supersite

I need someone who is familiar with the [url removed, login to view] domain reseller program. I have a PR6 domain that I would like to be the "home" of my supersite with them. I need it up and running asap - no design work or any coding, just set up my default "supersite", "reseller" site, and "wholesale" site.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: resellerclub, reseller script, design supersite, wholesale script, reseller need, setup reseller site, setup reseller, work resellerclub, script supersite, pr6 domain, setup domain reseller, supersite, resellerclub supersite reseller, Domain Setup, reseller site, reseller domain, resellerclub reseller supersite, supersite resellerclub, need reseller, install script reseller, resellerclub supersite script, resellerclub reseller, it domain reseller, design setup system admin, domain setup script

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) Las Vegas, United States

ID dự án: #1752581

Được trao cho:

iconsis

can be done. pls check PMB for more details.

$50 USD trong 0 ngày
(109 Đánh Giá)
6.1