Đã hoàn thành

Socks5 Proxy Setup

Need to setup a private Socks 5 proxy server with Linux/Centos. Will provide hosting/VPS to setup the proxies with 8 to 9 ips. each IP will be separate proxy. These proxy will have to be Forward Confirmed Reverse DNS, so DNS setup will require..

These proxy will be used for email verification.

Kỹ năng: Linux, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: dns proxy server linux, vps setup, vps hosting admin, socks, setup a vps, reverse proxy, proxy, proxy server, proxy linux, linux proxy, install proxy server, centos dns server, centos install proxy server, install socks, linux setup proxy server, email server centos, install socks5, dns forward proxy server, forward dns proxy, install socks5 vps, linux dns server proxy, vps linux email server, server 2012 vps, system proxy, linux socks5

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) Orlando, United States

Mã Dự Án: #1748983

Đã trao cho:

slk

Please see PMB.

$49 USD trong 2 ngày
(15 Đánh Giá)
4.7

1 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

zeppyk

Hello, I can do this for you.

$50 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.0