Đang Thực Hiện

117771 System Admin Needed

Hello Sysadmins,

I al looking for someone who can configure my sendmail server configuration. I have an autoresponder script that can use sendmail, smtp, qmail, etc to deliver emails but server setting won't make the script work efficeintly.

It is a quick... maybe 2 hour job. Long term relationship desirable.

Only admins with a track record please.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: system admin server, qmail autoresponder, record configuration, configuration needed, smtp server configuration, record system, smtp server script, Qmail Install, sendmail server configure, configure sendmail, autoresponder smtp, autoresponder smtp server, script system admins, script make emails, quick admin, make smtp, install autoresponder script, sendmail server , autoresponder emails, configure record, install sendmail, script sendmail, sysadmins script install, qmail server configuration, admin setting

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Dallas,

ID dự án: #1863938

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

FandaR

Hi, i have over 7 years experience as Linux admin. I can configure your sendmail. Thank You

$40 USD trong 0 ngày
(380 Nhận xét)
7.0