Đang Thực Hiện

127414 truncate script needed

I have a MS SQL 2005 database with a 100 tables

I want to remove all rows entries in each of the tables

Do someone have a Microsoft SQL SCRIPT that i can run for this?

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, SQL, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: sql script , install sql script, script needed, microsoft admin, database sql script

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) United States

ID dự án: #1873582