Đang Thực Hiện

141271 Unix Help

I have some programming that I need help in completing. The programming is in UNIX. If you are experienced in UNIX/Linux and are able to help me please pmb me for further details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống

Xem thêm: unix, unix c, unix admin, help linux, linux help, unix system programming, unix programming, help programming, unix install, linux unix admin, unix system admin, unix linux

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) Tokorozawa,

Mã Dự Án: #1887446

Đã trao cho:

ebson

20$ in two days

$20 USD trong 2 ngày
(39 Đánh Giá)
5.1