Đã hoàn thành

127389 bestbuy

store with full design (including custom logo development, template development, and icon development) install and integration of cube cart.

the site i wish to clone is bluepoint, of which i am a reseller, initially the laptops.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: logo design reseller, cart icon, reseller script, logo design cube, website template reseller, wish clone script, icon development logo, logo reseller, template reseller script, cart store design integration, clone development script, install script reseller, template reseller, full cart icon, cube design website template, cube design, cube cart design integration, bestbuy clone, bestbuy clone website, template store clone, clone reseller, site cube, cart reseller, template cube, website cube

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) plymouth,

ID dự án: #1873557

Được trao cho:

bosssprogrammer

I can do this job. Please see PMB for an demo. Thnk You.

$300 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0