Đang Thực Hiện

118332 clone a web site

need to clone a website which is [url removed, login to view] it should be same as show.. no extra stuff 100% same

i hope you understand.. if not same will not get paid

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, CSS, Tiếp thị, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: get a design site, design a web site, clone a website, website clone web site, paid web site, install clone web script website, clone web script, script clone web, script web website, script web clone, clone site web, clone web site design, Web site Clone, clone script website, install web site script, clone web site, clone web

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) sheffield, United Kingdom

ID dự án: #1864500