Đã hoàn thành

5010 Complete autosurf site

Hello, I need a complete autosurf site (script, design, instalation, support), which would include: - Nice design - Daily cashout (goin' to pending until it's paid) - Site stats - News ( in member's area and on the main page) - Side ads (on the main page) - banner rotator on the main page - Secure script that won't allow fake upgrades that's all. Sarah

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, MySQL, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: sarah, paid daily install, banner site script, nice banner site, news rotator script, nice design ads site, banner design install, banner rotator design, install banner site, nice banner ads, script news site, install autosurf script, site upgrades, stats banner, autosurf site script, rotator banner, fake website stats, banner rotator install, script banner site, paid site script, paid site, news site script, news rotator, complete autosurf script website, autosurf website design

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

ID dự án: #1755880

Được trao cho:

okha

Go Ahead 110% satisfaction assured

$150 USD trong 7 ngày
(118 Đánh Giá)
6.8