Đã hoàn thành

166264 Finish/remake a design

i need a new design for my website, based on a copy of my website. You would only have to change images and correct css file.

feel free to contact us by PM

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: free css design, remake, css finish, finish css, copy css script, free design file, copy css design, design website css file, website remake

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét )

Mã Dự Án: #1912457

Đã trao cho:

johodali

Please check PM.

$15 USD trong 4 ngày
(2 Đánh Giá)
1.0