Đã hoàn thành

156881 Modify Website Template - ASAP

I have a custom website template with all files and images that I need modified slightly (edit text boxes, logo, content) and need it uploaded to my hosting server so it's visible online.

Must be available to start work immediately.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website edit logo online, online logo template, edit website template online, edit text logo online, edit my logo online, design website template online, custom website logo, website template, Modify logo, design boxes online, content website template, custom content template, install template hosting, template immediately, need template modified, online logo design script, edit text logo, website design asap, online logo script, asap immediately, files modify, asap server, install website template, script modify website, modified work template

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) portland, United States

ID dự án: #1903066

Được trao cho:

dollarguy

Can be done today!

$75 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0