Đã hoàn thành

152795 need 1 banner

need 1 banner which should be 468x60 for my dating website

which is [url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Tiếp thị, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: install banner, banner design install, design script banner, design banner 468x60, design dating banner, banner design script, dating website banner, banner design dating, need website banner, 468x60 banner design, 468x60 banner, dating banner design, dating banner, banner dating

Về Bên Thuê:
( 76 nhận xét ) sheffield, United Kingdom

ID dự án: #1898976

Được trao cho:

deepsniti

Plz check PMB. We are the TOP Reviewed Graphic Designers on SL and can assure you best out of best :)

$10 USD trong 0 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0