Đã Hủy

ROR task done

I need like a module coding done in ROR. I'll pay $200 for this work. I need it done in 2 weeks or less. Here is a description of the work:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Ruby on Rails, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: ror, done, ror html, coding task website, txt html, task done, task html, ror website, task need done, script website hotfile, need html task, website hotfile, need task done, workerbee123, website ror, script hotfile, hotfile script, task pay, ror design, hotfile, coding task, html task

Về Bên Thuê:
( 87 nhận xét ) Bronx, United States

Mã Dự Án: #1065738

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

globesofttech

Hi lets talk.

$200 USD trong 15 ngày
(1 Đánh Giá)
2.8