Đã hoàn thành

161414 super simple fix 2 seconds

I need someone to make a bookmark effect on a page real quick. homebizforfreedom(dot)com the botton that says contact us at the bottom needs to just up to form at the top.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: simple fix, seconds, fix contact-us, fix contact page, need seconds, Super simple, fix effect, super quick, super simple website, effect script, design bookmark, top bookmark, simple contact form script, bookmark script, richwaytech, design fix form, simple contact script

Về Bên Thuê:
( 207 nhận xét ) miami, United States

ID dự án: #1907603

Được trao cho:

ykarmisl

Consider it done. Please see PMB.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0