Đang Thực Hiện

154279 Textpattern Setup

Installing the new textpattern on my server, with hebrew support, plus a template that needs a small modofication (inserting my logo).

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: logo design setup, logo design hebrew, website hebrew, setup logo, textpattern template, textpattern website design, installing website template, hebrew website, textpattern, installing logo

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) hertzilia, Israel

ID dự án: #1900462