Đã hoàn thành

328995 Vbulletin on Godaddy

Need someone to install vbulletin onto an existing site (e.g. [url removed, login to view]) which is hosted on Godaddy. Please note YOU MUST BE EXPERIENCED WITH GODADDY - There is no cpanel with Godaddy so you must be used to the Godaddy interface to install vBulletin (I have a licence etc).

Will also need to install a header graphic I will supply.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: godaddy.com, vbulletin graphic design, godaddy interface, vbulletin godaddy, godaddy vbulletin, vbulletin install godaddy, install script godaddy, existing design vbulletin, install vbulletin godaddy, vbulletin forums, godaddy com, install vbulletin, godaddy com site, design vbulletin site, cpanel godaddy, design godaddy, graphic design vbulletin, godaddy website design, godaddy website header, hosted godaddy

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Westminster, United Kingdom

ID dự án: #2074804

Được trao cho:

farghost

Can be [login to view URL] to work.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0