Đang Thực Hiện

327948 vBulletin Installation

I need vBulletin installed onto my website. I already have the licence etc so I just need someone to install it on to [url removed, login to view] as [url removed, login to view] and be prepared to make a few changes for me including changing of header (to be provided), basic setup and installation of adsense etc.

Max Bid $80

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: vbulletin forum script, vbulletin setup, adsense prepared website, website forum vbulletin, vbulletin adsense, vbulletin basic design, make website vbulletin, make design vbulletin, install vbulletin, changing website header, changing header script, setup vbulletin, adsense vbulletin header, forum installation, adsense vbulletin, design vbulletin, header vbulletin, design header vbulletin, vbulletin header, vbulletin install

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Westminster, United Kingdom

ID dự án: #2073755