Đang Thực Hiện

Video and other work

I need the following work done:

[url removed, login to view]

I'll pay $50 for this work. Should only take a few days to do.

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: txt html, video html, script video html, html video, work done, script website hotfile, html video website, video script html, script html video, html video script, website hotfile, workerbee123, script hotfile, hotfile script, work html script, script pay video, hotfile, html work done, install video html, applying video background html, flash video box html, html txt fill, python html txt, html txt, video loop html

Về Bên Thuê:
( 87 nhận xét ) Bronx, United States

Mã Dự Án: #1009904

1 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

cdinweb

We are ready to do:)Pls ping me back:)

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0