Đang Thực Hiện

117996 Video script - runs on msql

I need a video script design that runs on msql and php -

Here is my hosting company - [url removed, login to view] - so i need it to be able to run on my server - here are the features i want

[url removed, login to view]

i want those exact features

thanx and i have a design i want it to match

Design is the attaced file

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: it company video website design, Video script, video hosting, pdf script, msql, file hosting script, runs, install video files, script pdf, script php file hosting, file hosting website script, pdf video, video script website, file video hosting, video file hosting script, hosting company script, match script, video script design, video pdf, script runs, script match file, script design , match com script, file hosting script php, exact features

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) whitefish, United States

ID dự án: #1864163