Đã Hủy

UI work done..

I need UI work done. I'll pay $300 for this work. It's described here:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, Thiết kế trang web

Xem thêm: ui c, need ui, done, docx, need website work done, need work done, docx html, work done, script website hotfile, website hotfile, design work done, work developer, workerbee123, script hotfile, hotfile script, hotfile, html work done, need design work done, script docx, need work done website, docx script, html project work

Về Bên Thuê:
( 87 nhận xét ) Bronx, United States

Mã Dự Án: #1079702

3 freelancer đang chào giá trung bình $208 cho công việc này

mindblowcreative

Please see PMB.

$300 USD trong 3 ngày
(50 Đánh Giá)
7.9
saurabhkackar

Hello sir, i need only 20% initially to start your work. Rest you can pay after the completion of your work. PLEASE CHECK PM Thanks

$225 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6
videoscape

i will work right away with the document

$200 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
flamm

Plz. check your P.M.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0