Đã Hủy

UI work done..

3 freelancer đang chào giá trung bình $208 cho công việc này

mindblowcreative

Please see PMB.

$300 USD trong 3 ngày
(50 Nhận xét)
7.9
saurabhkackar

Hello sir, i need only 20% initially to start your work. Rest you can pay after the completion of your work. PLEASE CHECK PM Thanks

$225 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
2.6
videoscape

i will work right away with the document

$200 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
flamm

Plz. check your P.M.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0