Đã hoàn thành

Virtual Printer Driver for windows - print to PDF File & upload to server

I need a virtual printer driver for windows - XP/7

1. It should print the file to PDF

2. Before printing a dialog box should display to the user to collect parameters.

3. the parameters and the PDF file should be uploaded to a server.

4. The project should include install program.

5. The install program should collect the server address from the user.

6. The install program should allow changing of the server address at anytime.

7. I need the source code.

Kĩ năng: Microsoft, Thiết lập Bản thảo, Shell Script, Kiến trúc phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: windows virtual server, virtual server windows, driver 1, windows xp, Windows Driver, upload to server, server changing, Printer driver, file upload code, driver, c++ driver, c# printer, c printer, c driver, pdf print server, virtual pdf printer source, file printing, windows virtual driver, windows virtual printer source code, pdf printer server

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Israel

ID dự án: #2743284

Được trao cho:

seregik

See private message.

$500.65 USD trong 30 ngày
(2 Đánh Giá)
4.1

10 freelancer đang chào giá trung bình $695 cho công việc này

CodeAmbassador

See private message.

$825.35 USD trong 30 ngày
(89 Nhận xét)
7.5
slimbyte

See private message.

$701.25 USD trong 30 ngày
(149 Nhận xét)
6.9
DandDSolutions

See private message.

$850 USD trong 30 ngày
(190 Nhận xét)
6.7
AnkSoftware

See private message.

$850 USD trong 30 ngày
(20 Nhận xét)
5.8
avosoft

See private message.

$850 USD trong 30 ngày
(31 Nhận xét)
4.8
trungdl

See private message.

$500.65 USD trong 30 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
ardevelopme

See private message.

$600.1 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
3.2
CKTech

See private message.

$550.8 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mubinlx

See private message.

$722.5 USD trong 30 ngày
(1 Nhận xét)
2.8