Đã hoàn thành

141523 Basic Wordpress Install

Just looking for someone to do a quick Wordpress Install. Thanks, Glenn

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, WordPress

Xem thêm: wordpress basic, glenn, quick install script, script install wordpress, wordpress install script, someone install wordpress

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét )

Mã Dự Án: #1887698

Đã trao cho:

worgen

Will require ftp and cpanel access to install WP.

$10 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
2.2