Đã hoàn thành

123632 wordpress upgrade to 2.1

Need someone to upgrade a blog to the latest version of wordpress.

Currently running 2.0.6 with 2 plugins and a theme. Will need to keep everything working exactly like it is now.

plugins:

- Ultimate tag warrior

- Subscribe me

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết lập Bản thảo, WordPress

Xem nhiều hơn: latest wordpress version, ultimate theme, warrior script, ultimate wordpress theme, upgrade wordpress version, wordpress version upgrade, mmmcom, install script wordpress theme, need someone install wordpress, upgrade latest version, upgrade theme, script install wordpress, upgrade wordpress theme, wordpress upgrade theme, wordpress latest version, blog subscribe, someone install wordpress, subscribe script, upgrade plugins wordpress, upgrade wordpress

Về Bên Thuê:
( 364 nhận xét ) Atlanta, United States

ID dự án: #1869798

Được trao cho:

silenco

Hello I'm familiar with wordpress script i can do that for you best regards

$15 USD trong 1 ngày
(61 Đánh Giá)
5.5