Đã Hủy

Asterisk Guru Wanted

Hi,

We need an Asterisk Guru to setup Asterisk with two viop/ sip account and rules for incoming and outgoing calla.

The sip-accounts must be ruted to ring group.

When: asap.

Hub

Kĩ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: setup-guru, setup guru, hub group, guru to, guru guru, c# guru, c guru, asterisk-guru, accounts guru, guru, asterisk install, asterisk outgoing, viop, sip account, asterisk incoming, asterisk outgoing script, sip sip asterisk, guru script, script guru, asterisk install script, install guru script, outgoing script, accounts wanted, asterisk asap, wanted sip

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Netherlands

ID dự án: #1678681

9 freelancer đang chào giá trung bình $192 cho công việc này

meral

[url removed, login to view] my feedback

$260 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
6.0
voipexpert05

Hi, I can do this for you. Please check my feedback. Let me know when we can start. Thanks vivek

$230 USD trong 2 ngày
(6 Nhận xét)
4.8
nttranbao

Hi. Pls check PM. Thanks

$250 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
3.0
XSeletron

Please see the PMB

$150 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
slm32006

Experienced freeswitch and asterisk developer. Please check you message inbox for additional details.

$200 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
UN3y5KXa0

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
networkbrain20

Hello, Will finish this task in 2 hours.

$120 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
larymonata

Hi, please see my PM

$70 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
navaismo

Hi I can do this without problem. And ready to start

$200 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0