Đã Đóng

Install vshare video sharing script and logo

Job

1. Install vshare video sharing script

2. install logo

Modification

1. put fb share button below video player (large button)

2. Change comment box to fb comment box

Kĩ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: html5 video sharing script, video sharing script gpl, video sharing script job, free video sharing script, video sharing script mod, video sharing script demo couk, audio video sharing script, custom video sharing script, video sharing script free, best video sharing script, video sharing script, youtube video sharing script, video sharing script customizer

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Malaysia

ID dự án: #14786429

3 freelancer đang chào giá trung bình RM183 cho công việc này

sivaswaroop007

A proposal has not yet been provided

RM222 MYR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
MetaoriginLab

Though I am new here but my team has 4 years of experience into Website Design and Development across all Platforms especially on . Can very well execute this Project and can start immediately.

RM244 MYR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RM82 MYR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0