Đóng

Project for Saqib Mushtaq M. -- 18/02/13 20:38:19

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $200 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$200 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

Website design

In 1month

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Vạch đề xuất
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online