Đang Thực Hiện

script instal

hi looking to instal my url to my website i have a url attached but want to change it so need to back up files and d new url please

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: script instal, instal script, install script website, asp script files directory, php script files ftp send files ftp, website install script, linux find script files, perl script files diff, unix script files, format csv files need upload outlook, instal script website, mp3 files need help transcribing, joomla instal script

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) london, United Kingdom

Mã Dự Án: #1678614

5 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

neoconcepts

php/mysql team

$100 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.1
jerrypro

Check PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.1
synan54

hi i am ready to work

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.6
blindtrust

Lets start Now. Highly interested. Details in PMB

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
TestenGroup

Hi,TestenGroup want to work for [url removed, login to view] check Inbox.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0