Đã Hủy

Manuscript to be typed

I would like my book typed and edited its 110 pages i would pay 150 dollars for both jobs

Kĩ năng: Viết quảng cáo, Thiết lập Bản thảo, Màn hình Windows

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ashburn, United States

ID dự án: #1094