Đã Hủy

installing script/editing templates

We need somebody to edit "myspace" script similiar to [url removed, login to view] but with a green theme... Then we need a lots of little editing and help installing other scripts to complete our sites.

Priced $50 usd

Thank You

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo, Thiết kế trang web

Xem thêm: help with editing, sites templates, need help editing website, little green, help with installing, installing script, installing theme, theme editing, script usd, editing website, need help usd, lots help, script sites, editing script, website edit script, help editing, templates script, somebody, theme installation, templates sites, green website templates, edit script, script edit, complete theme, website theme myspace

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) facula, India

Mã Dự Án: #38288

5 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

Rautella

i like to do it sir for 30$ only.

$30 USD trong 0 ngày
(186 Đánh Giá)
6.5
devportals

Could you send me more details? Thank you.

$30 USD trong 1 ngày
(13 Đánh Giá)
5.7
quality1st

we have proof of work

$50 USD trong 0 ngày
(21 Đánh Giá)
4.8
intech

can do it.

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
2.0
AndyIIl

Please check PM

$50 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
2.4