Đã Hủy

no connection to shoutcast server on linux

This should take about 10 minutes for a seasoned pro. There is no connection to shoutcast server on linux. Just need to be able to make connection. No installation involved. Should know linux and shoutcast.

Would like activated ASAP.

Kĩ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: server, server installation, script linux, linux, Linux script, linux installation, linux c++, linux C, linux ;, linux + c, c++ server, c linux, asap linux, linux installation script, asap linux server, installation linux, shoutcast shoutcast, asap server, pro asap, minutes script, shoutcast installation linux, shoutcast linux server, shoutcast connection, script server, shoutcast linux server script

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) brooklyn, United States

ID dự án: #14612

1 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

RichardZhang

I can do it right now. Please see PMB.

$35 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
2.7