Đã Đóng

customise OSCommerce a little

we need our oscommerce customised a little bit. nothing much and shouldnt be more then 1 or 2 hours work.

Kĩ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: Little, customise a, customised, script oscommerce, oscommerce customise, oscommerce installation, need little work, oscommerce script installation, customise script, customise oscommerce, need oscommerce, oscommerce script, oscommerce work, installation oscommerce, work oscommerce

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Tokyo, Japan

ID dự án: #16479