Đã hoàn thành

FOR CHEAPESTANDBEST: OSComerce Image Enhancement Module

$200 As discussed, Image Enhancement Module Addition to OSCommerce project previously completed.

Kĩ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem nhiều hơn: image, enhancement, project image, module project, image script, image enhancement project, enhancement image, oscommerce image image, oscommerce module installation, image enhancement, image project, oscomerce module, image oscommerce, script enhancement, script image, project image enhancement, oscommerce enhancement, oscommerce image, oscomerce , discussed

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San DIego, United States

ID dự án: #66141

Được trao cho:

cheapestandbest

Its done and link posted to you.

$200 USD trong 1 ngày
(103 Đánh Giá)
7.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

phaseonemedia

^- :: Click Here!

$100 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.5
Warz

As long as you got the script, and it's done in PHP, I'm able to do this very fast Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0