Đã Hủy

for resolutions only

For resolutions only! I expect others not to bid!

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: only, resolutions, expect

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) hyderabad, India

Mã Dự Án: #29611

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

jamesserver

I am very good at script intallation on windows machines. I currently operate a small hosting company that uses three windows server 2003 machines nad I have experimented with many scripts. If you need scripts installe Thêm

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0