Đã Hủy

I think somebody to install PHP nuke

I would like them to install it and test it on my server what were some added template really easy job this is like a $10 job

Kỹ năng: Thiết lập Bản thảo

Xem thêm: php test, Install, install template, install server, install php, php nuke install, nuke script, easy php job, install php script server, template php nuke, somebody, php easy, easy job template, job script php, test php, easy script installation, easy script install, test template, template test, server test script, server test, script install server, php server script, nuke php, job php

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) hanford, United States

Mã Dự Án: #55487

6 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

bsoist

Please see PMB for details.

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
5.5
Romka

REady to fast and nice work. Please look your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
3.4
Annnutza02

Hello sir. Please check Pm. Thank you

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.0
seventoes

I am very experienced at installing scripts like PHP-Nuke. Can be done in a few hours.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
advancedstudio

I can complete the install of php-nuke for $10.00

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
dinmadz

Hello Sir. Im willing to help..

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0