Đã Trao

mt4 scripts

editable settings

stop loss-in pips

take profit-in pis

% of br to risk (lets say i put 1%)

i will now press a hotkey and the script will set the lot size and correct stop loss and take profit. then place the buy order

the script needs to take the spread into account.

i will pay with moneybookers

Kỹ năng: Metatrader

Xem thêm: PIS, hotkey, mt4 stop order, stop mt4, stop loss, stop loss profit mt4, mt4 stop loss pending order, scripts mt4, account mt4, pending order mt4 scripts, mt4 profit, stop profit, mt4 script buy stop pips, stop order mt4, mt4 scripts pending, mt4 order pending script, profit stop loss, set mt4, order script mt4 lot size, stop loss mt4 script, scripts pending order, mt4 script pending buy order, script pending buy stop mt4, mt4 pending order scripts, mt4 stop order script

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) gurgaon, India

Mã Dự Án: #1633209

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

ArturZas

Hired by the Employer

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.4