Đang Thực Hiện

30 second animation

30 second animation as discussed, in whiteboard style.

Kỹ năng: Quảng cáo, Đồ họa máy tính

Xem thêm: second, second animation, whiteboard style animation, twitter video animation style, animation style, habbo style animation, comic book animation style, japanese animation style anime, japanese animation style, best animation style

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Kanmantoo, Australia

Mã Dự Án: #1689944

Đã trao cho:

salmanaim

Hired by the Employer

$350 AUD trong 12 ngày
(7 Đánh Giá)
5.2