Đã Trao

second hand sales

I would like to discuss this by Emailing or Skype

it is hard to say here

Kỹ năng: iPhone

Xem thêm: hand written sales video, sales via skype, sales totals hard numbers higher level conclusions, telemarketing sales skype outbound, hand error skype, sales emailing, skype sales email address, skype hand draw, template emailing sales, hand draw sales graphics brochures

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #4551803

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Teknowledge

Hired by the Employer

$30 AUD trong 55 ngày
(89 Đánh Giá)
8.8