Đã Trao

second hand sales

I would like to discuss this by Emailing or Skype

it is hard to say here

Kỹ năng: iPhone

Xem thêm: hand written sales video, sales via skype, telemarketing sales skype outbound, hand error skype, sales emailing, skype sales email address, skype hand draw, template emailing sales

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Australia

Mã Dự Án: #4551803

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

Teknowledge

Hired by the Employer

$30 AUD trong 55 ngày
(89 Đánh Giá)
8.8